Регистерийн дугаараа оруулна уу :
Аймаг, дүүрэг /нийслэл/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ийн нэрс Лавлах телефон утасны дугаар
Архангай аймгийн НДХ 70332827
Баян-Өлгий аймгийн НДХ 70422101
Баянхонгор аймгийн НДХ 70442553
Булган аймгийн НДХ 70343452
Говь-Алтай аймгийн НДХ 70484217
Дорноговь аймгийн НДХ 70523223
Дорнод аймгийн НДХ 70584953
Дундговь аймгийн НДХ 70592309
Завхан аймгийн НДХ 70462441
Өвөрхангай аймгийн НДХ 70322136
Өмнөговь аймгийн НДХ 70533356
Сүхбаатар аймгийн НДХ 70518688
Сэлэнгэ аймгийн НДХ 70362231
Төв аймгийн НДХ 70273015
Увс аймгийн НДХ 70453425
Ховд аймгийн НДХ 70433709
Хөвсгөл аймгийн НДХ 70382572
Хэнтий аймгийн НДХ 70562261
Дархан-Уул аймгийн НДХ 70378930
Орхон аймгийн НДХ 70358904
Говьсүмбэр аймгийн НДХ 70543216
Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар 341321
Багануур дүүргийн НДХ 70213762
Багахангай дүүргийн НДХ 99239954
Баянгол дүүргийн НДХ 70141680
Баянзүрх дүүргийн НДХ 99312028
Налайх дүүргийн НДХ 70232369
Сонгинохайрхан дүүргийн НДХ 635781
Сүхбаатар дүүргийн НДХ 70142226
Хан-Уул дүүргийн НДХ 70111435
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 97088880