Нүүр хуудас  | www.ndaatgal.mn

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолт тооцооллох /Цэргийн нөхцөлөөс бусад нөхцөл/

Та доорх мэдээллүүдийг оруулаад бодох товчийг дарна уу.

Төрсөн огноо
v
/он сарыг yyyy-MM-dd хэлбэрээр оруулна. жнь: 1900-01-30/
Хүйс
v
 
Нийт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил /ажилласан жил/ 0 жил 0 сар 0 өдөр

Оруулах
- Шимтгэл төлсөн жил нь тэтгэвэрийн дүнд шууд нөлөөлнө. Таны оруулсан жил зарим шаардлагатай бичиг баримт дутуу бол албан ёсоор тэтгэвэр тогтоолгоход хасагдаж болно.
- Шимтгэл төлсөн жил нь хувь тэнцүүлсэн нөхцөлийн тэтгэвэрт сараар, бусад нөхцөлд бүтэн төлсөн жилийн тоогоор тооцогдоно.
Тэтгэвэр тогтоох дундаж цалинг тооцооллох 0

Оруулах
- Дундаж цалинг заавал дараалсан 7 жилийн цалинг оруулж байж бодож гаргана. Хэрвээ та аль 1 сарыг дутуу оруулах юмуу эсвэл завсардсан бол нийт цалингийн нийлбэр тань 84 д хуваагдах тул таны дундаж цалин бага бодогдох болно. Иймээс та өөрийн завсардаагүй хамгийн өндөр 7 жилийн цалингаа оруулаарай.
Та хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж байсан бол, хэдэн жил алдсаныг оруулна уу.
+
-
 

Бодох
Оруулсан мэдээллүүдийг цэвэрлэх