Нүүр хуудас  | www.ndaatgal.mn

Тэтгэвэр тогтоолтыг тооцооллох

Анхааруулга :

Энэ програмаар гарсан үр дүн таныг тэтгэвэр тогтоолгох үед шаардлагатай баримт материал дутуу эсвэл буруу оруулсан зэрэгээс болж зөрж болзошгүй.

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолт тооцооллох /Цэргийн нөхцөлөөс бусад нөхцөл/