Эрүүл мэндийн даатгалын хяналт, бүртгэлийн програм - Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр, Эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ