Даатгуулагчийн 2018 онд Эрүүл мэндийн даатгалд даатгагдсан эсэхийг шалгахдаа Эрүүл Мэндийн Даатгалын Ерөнхий Газраас шинээр нэвтэрч байгаа системийг ашиглана уу. Програмд нэвтрэх нэр, нууц үгийг Хан-Уул дүүрэгт байрлах ЭМДЕГ-н байрнаас очиж авна уу.
jor.emd.gov.mn
Хэрэглэгчийн нэр :
Нууц үг :