2018 оны 5 -р сарын 1 -ний өдрөөс эхлэн энэ програм ашиглагдахгүй болохийг анхаарна уу!
   
 
Аймаг/Дүүрэг :
v
Хэрэглэгч :
Нууц үг :
 
НЭВТРЭХ
   
Internet Explorer ашиглах гэж байгаа бол Дараахь тохиргоог хийнэ үү !
* Tools ->Internet Options гэж ороод шинээр нээгдэх цонхны эхнээсээ 3 дахь tab буюу PRIVACY -г дарна.
           Гарч ирэх цонхны Settings хэсэгт дээш доош гүйлгэх товчийг хамгийн доод цэгт тавиад OK товчийг дарна.